پنجشنبه 07 اسفند 1399 Thursday 25 February 2021 - 14:9
 
 
 

 

 

نظرسنجی
تمایل دارید تمام مراحل ثبت نام همایش ها، از طریق همین پورتال انجام شود؟


سهولت دسترسی شما به مطالب مورد نظرتان در پورتال در چگونه است؟سرعت باز شدن صفحه پورتال با سرعت اینترنت شما چقدر است؟مشاهده نتايج ثبت نظر 

نمونه سوالات کنکور خارج از کشور

سوالات کنکور خارج از کشور سال ۱۳96

 

 

سوالات اختصاصی رشته تجربی 


سوالات و پاسخنامه کنکور خارج از کشور سال ۱۳94

 

 
 
 

 

تجربی (دفترچه اختصاصی)

 

سوالات و پاسخنامه کنکور خارج از کشور سال ۱۳91

 

 

ریاضی

سوالات         ***       پاسخنامه

تجربی

سوالات         ***       پاسخنامه

 

 

 
 

سوالات و پاسخنامه کنکور خارج از کشور سال ۱۳90

ریاضی

سوالات         ***       پاسخنامه

تجربی

سوالات         ***       پاسخنامه

عمومی

سوالات         ***       پاسخنامه

 

 
 

سوالات و پاسخنامه کنکور خارج از کشور سال ۱۳89

ریاضی

سوالات         ***       پاسخنامه

تجربی

سوالات         ***       پاسخنامه

 

 

 
 

سوالات و پاسخنامه کنکور خارج از کشور سال ۱۳88

ریاضی

سوالات         ***       پاسخنامه

تجربی

سوالات         ***       پاسخنامه

عمومی

سوالات         ***       پاسخنامه

 

کلیدهای عمومی

 

 
 

سوالات و پاسخنامه کنکور خارج از کشور سال ۱۳87

ریاضی

سوالات         ***       پاسخنامه

تجربی

سوالات         ***       پاسخنامه

عمومی

سوالات         ***       پاسخنامه

 

 
 

سوالات و پاسخنامه کنکور خارج از کشور سال ۱۳86

ریاضی

سوالات         ***       پاسخنامه

تجربی

سوالات         ***       پاسخنامه

عمومی

سوالات         ***       پاسخنامه

 

کلیدهای عمومی

 

 

سوالات و پاسخنامه کنکور خارج از کشور سال ۱۳85

ریاضی

سوالات         ***       پاسخنامه

تجربی

سوالات         ***       پاسخنامه

عمومی

سوالات         ***       پاسخنامه

 

کلیدهای عمومی

 

 

 

 

سوالات کنکور خارج از کشور سال ۱۳96

 

 

سوالات اختصاصی رشته تجربی 


سوالات و پاسخنامه کنکور خارج از کشور سال ۱۳94

 

 
 
 

 

تجربی (دفترچه اختصاصی)

 

سوالات و پاسخنامه کنکور خارج از کشور سال ۱۳91

 

 

ریاضی

سوالات         ***       پاسخنامه